UWAGA! Uczniowie:

*  klas I – otrzymują podręczniki  i ćwiczenia ze szkoły,

                  kupują podręcznik do religii , a uczniowie klasy 1a (matematycznej)  również  zbiór zadań do matematyki;

*  klas II – otrzymują podręczniki  i ćwiczenia ze szkoły,

                 kupują podręcznik do religii , a uczniowie klasy 2a (matematycznej)  również  zbiór  zadań do matematyki;

*  klas III – kupują wszystkie podręczniki  i ćwiczenia – zgodnie z niżej podaną listą

 

 

KLASY I

Lp.

Przedmiot nauczania

Tytuł podręcznika

lub ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

1.

 

 Język polski

 

„Myśli i słowa. Literatura-kultura-nauka o języku” Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa 1.

 

Ewa Nowak,

Joanna Gaweł

 

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

 

738/1/2015

 

 

2.

 

 

Język angielski

klasa/y ogólna/e 

-New Voices 1 (podręcznik)

 

 

-New Voices 1 (ćwiczenia – wersja podstawowa)

 

Catherine McBeth

 

 

 

Katherine & Steve Bilsborough

 

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

 

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

730/1/2015

 

 

 

 

 

pozostałe klasy                      -New Voices 2 (podręcznik)

 

 

-New Voices 2 (ćwiczenia – wersja podstawowa)

Katherine & Steve Bilsborough

 

 

Katherine & Steve Bilsborough

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

Macmillan

Polska Sp. z o.o

   730/2/2015

 

 

3.

Język niemiecki

„Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Część 1.

Ewa                      Kościelniak-Walewska

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

 746/1/2015

Zeszyt ćwiczeń.                           

    „Meine Deutschtour 1.

Małgorzata Kosacka

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

4.

Muzyka

„Gra muzyka! ”Podręcznik do muzyki dla gimnazjum.

Jan Oleszkiewicz

 

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

 20/2009/2015

5.

Historia

„Bliżej historii”. Podręcznik. Gimnazjum.  Klasa 1

Krzysztof Kowalewski,

Igor Kąkolewski,

Anita Plumińska-Mieloch

          Wydawnictwa Szkolne        
i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

61/1/2015/z1

6.

Geografia

„Puls Ziemi”. Podręcznik   do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum, cz.1

Roman Malarz

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

5/1/2009/2015

 

 

„Puls Ziemi” – zeszyt ćwiczeń

Joanna i Stanisław Osikowie

Anna Wawrzkowicz

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

 

7.

Biologia

„Świat biologii 1”. Podręcznik do gimnazjum.

Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

92/1/2009/2015

8.

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era

Sp. z o. o.

49/1/2009/2014

9.

Fizyka

„Spotkania z fizyką”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1

Grażyna Francuz –Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny- Różańska

 

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

 

93/1/2009/2015

 

 

„Spotkania z fizyką”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2

Grażyna Francuz –Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny- Różańska

 

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

93/2/2010/2015

10.

 

 

 

Matematyka

 

 

 

(Matematyka z plusem)

„Matematyka 1”.    Podręcznik dla  gimnazjum.

 

Dla klasy 1a dodatkowo:

„Matematyka  1” 

Zbiór zadań do  gimnazjum.

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Krystyna Zarzycka

 

 

J. Lech, M. Pisarski

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe           

 

 

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

168/1/2015/z1

11.

Religia

„Spotkanie ze Słowem”

ks. Jan Szpet,               Danuta Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-31-01/10

 

 

KLASY II

Lp.

Przedmiot nauczania

Tytuł podręcznika

lub ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

Myśli i słowa. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum klasa  2.

Ewa Nowak,

Joanna Gaweł

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

738/2016

2.

 

Język angielski

 

Klasa  ogólna

-New Voices 2 (podręcznik)

 

 

 

-New Voices 2    (ćwiczenia – wersja podstawowa)

 

 

Katherine & Steve Bilsborough

 

 

 

Katherine & Steve

Bilsborough

 

 

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

 

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

730/2/2015

 

 

 

 

 

pozostałe klasy       -New Voices 3 (podręcznik)

 

 

-New Voices 3  (ćwiczenia – wersja podstawowa)

 

Catherine McBeth

 

 

 

Katherine & Steve Bilsborough

 

    Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

 

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 730/3/2015

 

 

 

 

3.

Język niemiecki

„Meine Deutschtour 2” Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum.

Ewa  Kościelniak-Walewska

 

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

 746/2/2015

Zeszyt ćwiczeń.                           

    „Meine Deutschtour 2.

Małgorzata Kosacka

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

4.

Plastyka

„Sztuka tworzenia”.

Podręcznik do plastyki dla gimnazjum.

Natalia Mrozkowiak

 

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

725/2014

5.

Historia

„Bliżej historii”. Podręcznik. Gimnazjum.  Klasa 2

Igor Kąkolewski,

Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwa Szkolne  
i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

61/2/2016/z1

6.

Geografia

„Puls Ziemi”. Podręcznik   do geografii dla  gimnazjum. Część 2.

Bożena Dobosik, Adam Hibszer,

Józef Soja

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

5/2/2010/2015

7.

Biologia

„Świat biologii 2”. Podręcznik do gimnazjum.

Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz

Wiesława Gołda

Jadwiga Wardas

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

92/2/2010/2015

8.

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era

Sp. z o. o.

49/2/2009/2015

9.

Fizyka

„Spotkania z fizyką”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3

Grażyna Francuz –Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny- Różańska

Nowa Era

Sp. z o. o.

 

93/3/2010/2015

 

 

10.

 

 

 

Matematyka

 

 

 

(Matematyka z plusem)

„Matematyka 2”.  Podręcznik dla gimnazjum.

 

Dla klasy 2a dodatkowo:

„Matematyka  2 .

Zbiór zadań do gimnazjum”.

 

praca zbiorowa  pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

 

 

J. Lech, M. Braun,

M. Pisarski

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe           

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

168/2/2015/z1

 

11.

Edukacja dla

bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”.
Podręcznik do edukacji   dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

 

Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

 

Nowa Era

 

17/2009/2015

 

12.

Wiedza  o społeczeństwie

„Dziś i jutro 1”.

Podręcznik do wiedzy  o społeczeństwie dla gimnazjum.

 

 

Iwona Janicka,

Aleksandra Kucia,

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

77/1/2009/2015

14.

Religia

„Aby nie ustać w drodze”

ks. Jan Szpet,               Danuta Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-32-01/10-PO-1/12

 

Klasy III

Religia

Jackowiak D., ks. Szpet J.  – Żyć w miłości Boga.

J. polski

Klasa 3d:

 - Bobiński W. - Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3 gimnazjum. WSiP  Sp. z o.o  (26/3/2010).

Klasy: 3a,3b,3c,3e:

- Bobiński W. - Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3 gimnazjum. WSiP  Sp. z o.o  (26/3/2010).

- Czarniecka – Rodzik Z.Gramatyka i stylistyka.  Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 3 gimnazjum.               WSiP Sp. z o. o. (164/3/2010).

 

Historia

 

- Kowalewski K., Kąkolewski I., Plumińska - Mieloch A.Bliżej historii. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 3.   

WSiP Sp. z o. o. (61/3/2009).

J. niemiecki

- Potapowicz A. – Graffiti. Język niemiecki dla gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 3.     Kurs dla początkujących.

WSiP Sp. z o. o.   (248/3/2012).

J. angielski

 Klasa 3a,b,c,e:

-Caterine McBeth; Katerine & Steve Bilsborough –  Voices 4. + ćwiczenia

  Wyd. Macmillan (313/3/2012).

Klasa 3d:

-Caterine McBeth; Katerine & Steve Bilsborough – Voices3

+ ćwiczenia

  Wyd. Macmillan (313/2/2011).

Matematyka

- Dobrowolska M. i in.- Matematyka 3. Podręcznik do klasy trzeciej gimnazjum.

GDAŃSKIE  WYDAWNICTWO  OŚWIATOWE (168/3/2011); 

Uwaga:  klasa 3a dodatkowo:

- Lech J; Braun M.Zbiór zadań. Matematyka z plusem -    

  klasa 3.

 

Fizyka

 

- Francuz-Ornat G.,  Kulawik T.,  Nowotny-Różańska M. – Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4.

NOWA ERA  Sp. z o.o.   (93/4/2011).

 

Chemia

 

 

- Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.- Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3.

NOWA ERA Sp. z o.o. (49/3/2010). 

 

 

Biologia

 

- Jefimow M., Sęktas M.- Puls życia 3. Podręcznik do biologii  dla gimnazjum.  NOWA ERA  Sp. z o.o.  (58/3/2010)                          

 

Geografia

 

 

- Kop J., Kucharska M., Witek - Nowakowska A. – Świat bez tajemnic. Podręcznik do geografii dla gimnazjum. Klasa 3.

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.  (144/3/2010)  

 

Wiedza o społeczeństwie

 

- Janicka I., Kucia A., Maćkowski T. – Dziś i jutro 2.

NOWA ERA  Sp. z o.o.  (77/2/2010/2015)