Program nauczania promuje wśród młodzieży ekonomiczny sposób myślenia, zachęca do aktywnego udziału  w planowaniu i decydowaniu o sobie             oraz pokazuje, dlaczego znajomość matematyki może przynosić ludziom wymierne korzyści.                     

                   

Stosowanie nowoczesnych technik nauczania umożliwia odkrywanie twierdzeń   i zależności, filmy i gry matematyczne, realizacja ogólnopolskich projektów ekonomicznych na platformie internetowej, kręcenie w ramach projektu filmów o tematyce ekonomicznej….

 

Organizowane są warsztaty ekonomiczne  z udziałem pracowników banków, urzędu pracy, biura rachunkowego, a także spotkania z ciekawymi ludźmi,      np. maklerem giełdowym czy pracownikami inkubatora przedsiębiorczości itp. Pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna od lat odbywa się też międzygimnazjalny turniej ,,Potyczki matematyczno-informatyczne’’.