Adresowana przede wszystkim do uczniów, którzy pragną uczynić komputer urządzeniem nie tylko do świetnej zabawy, lecz również stworzyć podstawy do przyszłej pracy. Oferuje rozszerzony wymiar godzin nauczania informatyki przez wszystkie 3 lata w gimnazjum.

 

Dzięki tym zajęciom uczniowie potrafią:

-         tworzyć strony internetowe w oparciu o język HTML

-         rozwiązywać problemy przy pomocy algorytmów

-         tworzyć bazy danych

 

Klasa informatyczna zapewnia poznanie podstaw programowania w wybranym języku oraz kształcenie umiejętności analitycznego myślenia. Przygotowuje również do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki doświadczeniom wyniesionym z nauki w tej klasie zdobywa się umiejętności przydatne w pracy przy telewizji gimnazjalnej