W tej klasie realizowany jest ogólny profil kształcenia, zgodny z podstawą programową, ukierunkowany na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

To odpowiednia klasa dla tych, którzy nie zdecydowali jeszcze o kierunku dalszej drogi edukacyjnej, mają także wszechstronne zainteresowania i chcą je rozwijać    w wielu kierunkach.

 

Uczniowie klas ,,ogólnych’’ korzystają ze zrównoważonej liczby godzin z przedmiotów humanistycznych (np. języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie) oraz matematyczno-przyrodniczych (np. matematyki, chemii czy geografii), dzięki czemu po ukończeniu gimnazjum łatwiej im podjąć decyzję odnośnie wyboru klasy i szkoły średniej.