Drukuj

 

W związku z powstaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zmienia się sposób dokonywania opłat za obiady.

Opłaty za obiady od 1 stycznia 2017r. należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.

W Gimnazjum Nr 1 w Lesznie od stycznia 2017r. uczniowie mogą kupować obiady w dwóch formach (obiady abonamentowe i jednorazowe):

 

1. Obiady abonamentowe dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Lesznie:

NR KONTA: 79102030880000850200591222

z wpisem w tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa, okres, ilość dni x stawka = wartość, z dopiskiem „stawka VAT ZW”.

 

Wysokość opłat za styczeń 2017 wynosi: 04 – 26. 01. 2017 - (16 dni x 3,80zl ) - 60,80zł.

 

Przykład opisu przelewu:

„Jan Kowalski, kl.1a, opłaty za styczeń 2017r. 16 x 3,80 = 60,80zł, stawka VAT ZW”.

 

Wyjątkowo w styczniu opłatę za obiady za miesiąc styczeń należy dokonać do 10. 01.2017r.

 

Opłaty za miesiąc luty i kolejne miesiące należy dokonywać w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów w podanych każdorazowo w komunikacie kwotach i terminach (np. odpłatność za luty należy dokonać w terminie od 23-27.01.2017)

 

Po dokonaniu wpłaty na konto należy dostarczyć do szkoły potwierdzenie zapłaty (do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc do godz. 11.00).

 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy posiłek odebrać w swoich pojemnikach w stołówce szkolnej w godz od 12:30 do 13:45.

 

Nie przewiduje się odliczeń za niewykorzystane obiady.

 

Uczeń korzystający z dofinansowania MOPR po dostarczeniu decyzji o przyznaniu dofinansowaniu posiłków, korzysta z posiłków od następnego dnia.

 

 

2. Obiady jednorazowe

 

Istnieje możliwość opłacenia przelewem dowolnej liczby obiadów dla ucznia, do wybrania w ciągu całego miesiąca w formie pojedynczych dni. Może to być opłata za jeden obiad lub kilka pojedynczych obiadów w ciągu miesiąca. Należy wtedy dostarczyć do stołówki dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu) i zgłosić każdorazowo do godz 8.45 chęć spożycia obiadów w tym dniu.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,80zł.

 

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka, klasa, okres, ilość dni x stawka = wartość, z dopiskiem stawka VAT ZW.

 

Przykład opisu przelewu za 5 obiadów w styczniu:

 

Jan Kowalski, kl Ia, obiady za styczeń 2017, 5 x 3,80 = 19,00 zł, stawka VAT ZW.