Informacje ogólne
1 września 2014 roku nasza szkoła wraz z Realschule w Herrieden przystąpiły do zainicjowanego przez czeskie gimnazjum w Dvor Kralove projektu pt „ Śladami Jana Amosa Komeńskiego”. Jest on realizowany w języku angielskim. Wybór projektu nie jest przypadkowy, gdyż Leszno jest w szczególny sposób związane z tym wielkim pedagogiem. Nasze miasto było miejscem schronienia a potem przez lata pobytu Komeńskiego i w tym czasie powstały jego wielkie dzieła. Niemcy natomiast, a dokładnie najstarszy uniwersytet w Europie w Heidelbergu były miejscem jego studiów.
Projekt kończy się w sierpniu 2016.
Najważniejsze cele projektu to:
- Zdobycie wiedzy na temat życia i twórczości J. A. Komeńskiego. 
Rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim.
Nauka tolerancji i otwarcia na inne kultury.
- Doskonalenie kreatywności, samodyscypliny i umiejętności planowania.
- Rozwinięcie umiejętności pracy w zespole i publicznej prezentacji.
- Rozwinięcie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi internetowych..

Zachęcamy do odwiedzania: strony internetowej projektu Erasmus+: https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm


Zrealizowane zadania

Podczas realizacji projektu poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi z krajów partnerskich i zrealizowaliśmy wiele zadań projektowych. Do najważniejszych należą:
- Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z krajami partnerskimi,
- Przygotowanie i aktualizowanie w szkole kącika Erasmus+,
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat szkoły, miasta i państwa,
- Przygotowanie i wysłanie upominków dla zaprzyjaźnionych grup w Czechach i Niemczech kojarzących się z Polską i Lesznem
- Stworzenie logo projektu oraz przygotowanie plakietek dla wszystkich uczestników projektu. Autorem najlepszego pomysłu została uczennica naszej szkoły.
- Wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe do Czech do Dvor Kralove
- Przygotowanie typowo polskich dań i zaprezentowanie ich na wspólnym śniadaniu grup projektowych w Czechach
- Praca w międzynarodowych grupach nad angielsko-niemiecko-polsko-czeskim słownikiem oraz kalendarzem
- Nakręcenie filmu podsumowujące wrażenia z wyjazdu do Czech
- Wzajemne wysyłanie kartek z wakacji
- Wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe do Niemiec do Herrieden
- Kontynuacja pracy w grupach nad angielsko-niemiecko-polsko-czeskim słownikiem
- Ogłoszenie konkursu na stronę tytułową słownika angielsko-niemiecko-polsko-czeskiego
- Wykonanie prezentacji na temat dzieła J.A.Komeńskiego „ Wielka dydaktyka”
- Wykonanie kolażu dokumentującego realizację projektu na gazetce szkolnej

Przed nami jeszcze sporo zadań, a najważniejsze z nich to zorganizowanie międzynarodowego spotkania projektowego w Lesznie w dniach 7-13 maja 2016.
Obecnie pracujemy nad świątecznym prezentem-niespodzianką dla naszych partnerskich szkół.

Chcielibyśmy również podzielić się naszą wiedzą i wrażeniami wyniesionymi z projektu z uczniami naszej szkoły. W tym celu część z nas w ramach projektu klas drugich będzie zajmowała się tematem „Promocja projektu „Śladami J.A. Komeńskiego” w Gimnazjum Nr 1.